EnPlusA1 certificering nader bekeken..

In de laatste 10 jaar is de verkoop van houtpellets explosief gestegen. Door verschillende houtsoorten, bewerkingstechnieken, reststromen, transport en warehousing ontstaan vele kwaliteiten. Om de kwaliteit van een product te waarborgen is in 2011 door verschillende Europese partners het ENplus keurmerk in het leven geroepen. Oorspronkelijk werd dit systeem ontwikkeld door een Duits bedrijf namelijk; Heutsches Pelletinstitur DEPI. Nu wordt er wereldwijd 1.5 miljoen ton gecertificeerde pellets verkocht.

Aan EnPlusA1 gecertificeerde houtpellets worden eisen gesteld. Deze eisen zijn gebaseerd op de ISO 17225-2 norm maar worden strenger geïnterpreteerd. Er worden strenge eisen gesteld aan de mechanische duurzaamheid, het as percentage, de smelttemperatuur van de as en de hardheid van de pellets. In ieder land wordt de kwaliteit gecontroleerd door audits via onafhankelijke accountants.

Niet alleen de fabrikant is gecertificeerd maar ook een importeur die zelf geen pellets produceert is gecertificeerd. Ook de handelspartners zoals winkeliers of transporteurs kunnen zich certificeren. Zo worden volgens het bedrijf dat de EnPlusA1 normering uitgeeft alle klachten genoteerd, opgespoord en opgelost. Naar onze mening is de praktijk iets weerbarstiger. Op de website van EnPlusA1 kunt u gemakkelijk de leverancier van de pellets vinden. In verleden werd het logo ook gebruikt door bedrijven die niet gecertificeerd waren. Daarom is er een zwarte lijst uitgebracht. Zo kunnen fabrikanten geen misbruik maken van bijvoorbeeld het logo op de verpakking.

Een greep uit de eisen voor een EnplusA1 pellet.

  • As gehalte < 0.7%
  • Hardheid > 98.00
  • As smeltpunt > 1200 kg
  • Calorische waarde > 4.6 kWh/kg

Wij vinden de eisen van de ENplusA1 normering niet streng genoeg. Uit de praktijk blijkt dat pellets die net voldoen aan de gestelde eisen een minder goed resultaat laten zien dan de pellets die ruim voldoen aan de eisen.

Durability – hardheid

Pellets met een hardheid van 98.00 slaan tijdens het blazen met de bulkwagen veel sneller stuk dan pellets met hardheid (durability) van 99.00. Hoe harder de pellet hoe minder fijn materiaal er in de silo beland.

Ash Deformation Temperature – as smelttemperatuur

Pellets met een as smeltpunt van 1200℃ zullen veel eerder slakken in de branderpot geven dan pellets met een as smeltpunt van 1450 ℃.  Wij streven er dan ook naar om alleen pellets te verkopen met smeltpunt boven de 1400℃.

Netto Caloric Value – netto calorische waarde

Bijna alle pellets hebben een netto calorische waarde van minimaal 4.6 kWh/kg. Onze Dutch Comfort Huismerk houtpellets hebben een waarde van 4.7 kWh/kg en onze naaldhoutpellets hebben een gemiddelde waarde van 4.8 kWh/kg. Een netto waarde boven de 5 kWh/kg is onmogelijk. Pellets die gemaakt zijn van 100% hout kunnen niet hoger scoren. Op de verpakking van ENplusA1 gecertificeerde pellets wordt dan ook vermeld dat de calorische waarde 4.6 kWh/kg is. Dit is dus de minimum eis waar de fabrikant volgens de certificering aan moet voldoen. Uit analyses komt bij naaldhoutpellets bijna altijd een gemiddelde van 4.8 kWh/kg naar voren.

Sommige fabrikanten die over de calorische waarde informeren, benoemen de bruto calorische waarde. Deze ligt altijd gelijk aan of hoger dan de netto calorische waarde. In de praktijk wordt dit ook wel de onderste en bovenste verbrandingswaarde genoemd. Bij de netto calorische waarde of de onderste verbrandingswaarde wordt de verdampingswaarde van water door condensatie niet meegerekend. Bij verbranding komen rookgassen vrij die waterdamp bevat. Als deze waterdamp door de schoorsteen wordt afgevoerd gaat er energie verloren.

De bovenste verbrandingswaarde is dus altijd minimaal net zo groot als de onderste verbrandingswaarde en in de praktijk altijd hoger. De hoeveelheid energie die maximaal kan worden aangewend na verbranding is de energie die aangegeven wordt met de bovenste verbrandingswaarde. In Europa is het echter gebruikelijk om het rendement te bepalen ten opzichte van de onderste ( netto) verbrandingswaarde.

ENplusA2 en ENplus B normering

Er zijn binnen het ENplus nog twee normeringen namelijk; ENplusA2 en ENplus B. De eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van deze pellets zijn minder streng.

kWh/kg of MJ/m3?

De calorische waarde wordt in analyses vaak uitgedrukt in megajoule (MJ)

Voor standaard Nederlands aardgas bijvoorbeeld is de bovenwaarde 35,17 MJ/m3 en de onderwaarde 31,65 MJ/m3. Gemiddeld hebben naaldhoutpellets een onderwaarde (netto) van 18 MJ/m3 en een bovenwaarde ( bruto) van 19.3 MJ/m3.

Waar is deze waarde op gebaseerd?

De calorische waarde wordt gewoonlijk gedefinieerd als de hoeveelheid water die een bepaalde brandstof bij volledige verbranding in staat is te verwarmen van 14,5 graden Celsius naar 15,5 graden Celsius. Dit wordt gemeten bij atmosferische druk (de standaard luchtdruk die overal heerst). De verwarming van 1 gram water met 1 graad is 1 calorie (= 4,186 joule).

ENplusA1 producten

Kachelfabrikanten eisen vaak het gebruik van gecertificeerde pellets met labels zoals ENplusA1 of DINplus. Kijk goed in uw voorwaarden zodat uw kachelgarantie gewaarborgd blijft.

Producten met EnPlusA1 keurmerk: