Beschrijving

Sommige vrachten houtpellets zijn afgekeurd om verkocht te worden als ENPlusA1 houtpellet. Is er dan iets mis met deze pellets? Zeker niet! Vaak halen ze net niet het smeltpunt van 1500 graden. Of is het stofpercentage iets hoger dan 1%.

Voor veel industriële kachels is dit geen probleem. We bieden daarom een industriekwaliteit met het keurmerk NTA8080 aan.

Duurzaamheid van biomassa
De werkgroep ‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa’ heeft onder leiding van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een Nederlandse Technische Afspraak gemaakt, te weten de NTA 8080. Deze NTA 8080 geeft de criteria voor de duurzaamheid van biomassa ten behoeve van energiedoeleinden. Deze criteria zijn gebaseerd op de bekende Cramer-criteria. De criteria uit de NTA 8080 hebben betrekking op:

  • – reducties van broeikasgasemissies,
  • – concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen,
  • – biodiversiteit,
  • – milieu, welvaart en welzijn.

De pellets zijn gemaakt van loofhout!